Firma – og grupperejser
Hjælp til visum – Cuba

 Hvordan søger jeg visum til Cuba?

Danske statsborgere skal have et gyldigt visum for at kunne rejse ind i Cuba, og dette er Risskov Rejser behjælpelig med. Det koster kr. 300 og skal bestilles samtidig med rejsen. 

Du skal udfylde vores pasregistrering her. Bemærk, at passet skal være gyldigt i mindst 3 måneder ud over opholdet.

Derudover skal du indhente en engelsksproget erklæring fra dit forsikringsselskab, der bekræfter, at rejseforsikringen er inkl. Sygdomsforsikring, og dækker ved indrejse til Cuba. På erklæringen skal der endvidere stå perioden for policens gyldighed samt navne og cpr. numre på alle deltagere. Erklæringen skal medbringes på rejsen.

For yderligere information, kontakt venligst Den Cubanske Ambassade på tlf. 39 40 15 10 eller se på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.

Pas, visum og den engelsksprogede erklæring vedr. rejseforsikring skal medbringes på rejsen. Det er en god ide at medbringe en kopi af pas og forsikringspapirer, så man har oplysningerne, hvis man er uheldig at miste dokumenterne.